Leder

Krop(u)muligheder

nr. 209, December 2013

Kroppens begær giver ikke kun mennesket et seksuelt mulighedsrum, men også adgang til viden. Dette nummers åbningsartikel, hvor Rune Gade analyserer billeder, der er malet med den elskedes tunge er et forførende og forført eksempel på, hvordan seksualitet og begær efter viden kan være ét og det samme. For hvordan er den andens krop – egentlig? Hvad kan kunsten lære os om den andens sanselighed? Gades tekst er et smukt eksempel på, hvad frisind faktisk er – og hvor meget der er at opdage, hvis vi (også med vores analytiske blik) kaster os ud i kønnenes og seksualiteternes mangfoldigheder.

Men hvordan står det egentlig til med vores forhold til kroppen, ikke mindst vores egen og ikke mindst vores egen seksualiserede krop?

I foråret 2013 skrev Tine Byrckel, medinspirator for dette nummer af Kritik, om det fænomen at unge piger ikke havde noget kælenavn til deres kønsorgan. Det satte gang i en længere debat OG en konkurrence om at finde et passende navn til organet. Redaktionen stemmer på punani (som her i Lady Smitas cover af Lady Junies Nah Get Punanny: Du far ik punani: http://www.youtube.com/watch?v=65Idqjv7OtE) fremfor Kussa og Kussigne. Byrckel foreslår dog også i sit bidrag om psykoanalytikeren Jacques Lacans dobbeltseng, at der måske ganske enkelt ligger en navnets umulighed på kvindens hovedpude.

Men var diskussionen et udryk for frisind? Er vi stadig frisindede? Eller er nypuritanismen faktisk over os? Hans Ulrik Rosengaards artikel når frem til et muligt og på sin vis løfterigt svar via et tilbageblik på de såkaldt frisindede sengekantsfilm, men også via overvejelser om brystimplantatets betydning for frisindet. Om Mazurka pa sengekanten kunne laves i dag er af flere grunde vist temmelig tvivlsomt. Men af Politiken fremgik det for ganske nylig, at det seksuelle frisind trives og har det godt på reality-tv, hvor de store, kunstige barme i hvert fald ikke er tabubelagte. Her tales der, i modsætning til i de mere såkaldt lødige medier, bramfrit om sex – både den man har med andre, men måske ikke mindst den man har med sig selv, og det er spændende eftersom onani stadig er et skambelagt emne. Kvinder der onanerer til Fifty Shades of Grey er, som det fremgår af Karin Nykvists artikel i dette nummer, åbenbart både lidt frastødende og potentielt dårlige mødre. Mænd der onanerer til pornoblade – om det så er derhjemme eller i sædbankens aflukke – fremstilles ganske enkelt som suspekte. Sebastian Mohr tager i sin artikel om sæddonorer fat på mandens lidelser desangående. Og børns seksualitet er det jo næsten umuligt at tale om uden at blive mistænkt for at have en usund interesse for emnet. Christian Graugaard opsummerer problemstillingen i et historisk perspektiv og taler om en sær dobbelthed i blikket på børns seksualitet: At man på den ene side har set børns seksualitet som ikkeeksisterende og på den anden siden udmalet den som en latent sygdom med katastrofale følger.

Børns seksualitet er netop autoerotisk og et vigtigt spørgsmål er, hvorfor den sex folk har med egen krop tilsyneladende er så pinlig? Hvem eller hvad er det den truer?

Den ikke-reproduktionsorienterede, men seksualiserede krop er per definition en ukontrollabel størrelse. I Nan Gerdes artikel om tidlig, fransk smædeporno og Sade diskuteres pornografiens specifikke, subversive og dermed politiske potentialer, og i Lilian Munk Rösings tekst om den danske samtidslitteraturs “lækkende kroppe” er den skønlitteratur som iscenesætter “lækagen” tydeligvis også en litteratur der modarbejder og fremviser den kulturelle kontrol med seksualiteten (Rasmussen), det koloniserede subjekt (Leine) og kroppen som sådan (Voetmann).

Hvor havner vi henne i dette kroppens og lystens morads? I Lacans dobbeltseng? Redaktionen og Tine Byrckel ønsker læserne god læselyst.

ef og uao

De seneste ledere
Naturen, det billige skidt
Leder, nr. 211, August 2014

Naturen, det billige skidt
Leder, nr. 211, August 2014

Bøjet hen imod en fremmed lighed
Leder, nr. 210, April 2014

Gentrificering
Leder, nr. 207, April 2013

Liberalisme og kultur
Leder, nr. 206, December 2012

Tegneseriens æstetik
Leder, nr. 205, November 2012

Fælles europæisk kulturdebat
Leder, nr. 204, Juni 2012

Universitetsvirksomheder
Leder, nr. 203, Marts 2012

Fantasy
Leder, nr. 202, December 2011

Kreativitet
Leder, nr. 201, Oktober 2011

Kritik om kritik
Leder, nr. 200, September 2011