Artikelbidrag

Kritiks redaktion hilser uopfordrede artikelbidrag velkomne. Indsendte artikler vil blive vurderet inden for tre måneder, hvorefter afslag eller tilsagn sendes ud. Skribenter bedes følge nedenstående vejledning til opsætning af manuskripter, hvis artiklen skal kunne komme i betragtning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale.

Indsendelse af materiale
Artikelbidrag skal sende til redaktionen som et word-doc dokument vedhæftet en mail til: kritik@gyldendal.dk

Formatering 
Formateringer af teksten bør begrænses til et minimum. Undgå orddelinger, skiftende skriftstørrelser og skrifttyper, centreret tekst, ”smukke” overskrifter, sidehoved og sidefod, med mere. Den slags giver bare problemer. Brug aldrig flere mellemrum efter hinanden, men i stedet tabulator.

Navne/namedropping 
Kritik er ikke et fagtidsskrift, men et tværfagligt kulturtidsskrift. For at modvirke indforståethed bør forfattere og teoretikere ved første omtale præsenteres med fornavn (og evt. kort beskrivelse: ”den franske fænomenolog X”). Altså ikke som Giddens, Auerbach, Thom, Frank, Hesselholdt, og så videre. (Denne regel gælder dog ikke Goethe, Shakespeare og et par stykker til fra det evige Panteon).

Citater 
Citater på over ca. tre linjers længde indrykkes i et afsnit for sig selv og skrives uden anførselstegn. Alle citater oversættes til dansk, eventuelt under inddragelse af en foreliggende oversættelse. I visse tilfælde (lyrik) kan den oprindelige tekst anføres umiddelbart efter eller i en note. Udeladelser i citater markeres med tre prikker i kantede parenteser.

Noter 
Noter placeres som slutnoter (ikke som fodnoter). Notehenvisningen placeres efter punktum og komma.

Anførselstegn 
Skal være ”dobbelte”. ’Enkelte’ anførselstegn bruges kun inde i citater. Eventuel tegnsætning placeres efter anførselstegn. 

Udhævning 
Mellemrubrikker (overskrifter for artiklens underafsnit) skrives i kursiv. Udhævning af enkeltord og passager sker ved kursiv (ikke ved understregning, versaler eller fed).

Kommatering
Redaktionen retter efter grammatisk komma. Hvis en anden type komma anvendes, vil redaktionen gerne vide det. 

Bogtitler og litteraturliste
Titler på selvstændige værker (romaner, film, digtsamlinger) samt tidsskrifter og aviser kursiveres både i tekst, noter og litteraturliste. Titler på dele af værker (et digt, en novelle) sættes i dobbelt anførselstegn. Kun det første ord i danske titler staves med stort begyndelsesbogstav. Artikler nævnt i teksten sættes i dobbelt anførselstegn. Ved litteraturreferencer i litteraturliste og/eller noter anføres efter hver titel udgivelsessted og -år (NB: ikke forlag!). Det vil sige efter eksemplet (bog): Malle Brok: Dybbøl Mølle. København 1864. Eller efter eksemplet (artikel): Malle Brok: ”Mit liv som død”, i A. And (red.): Antologien om alt. København 2002.

Mikrobiografi 
Sammen med teksten afleveres en mikrobiografi, det vil sige 2-3 linjer med angivelse af fødselsår, akademisk grad, stilling, ansættelsessted og seneste udgivelser.