Om Kritik

Kritik blev stiftet af Aage Henriksen og Johan Fjord Jensen i 1967. Den nuværende redaktion udgøres af Ursula Andkjær Olsen og Elisabeth Friis.

Kritik bygger bro mellem den akademiske verden og den øvrige offentlighed – og mellem den litterære verden og den videnskabelige. Dette sker gennem publicering af akademisk-formidlende-debatterende artikler, primært i form af peer-reviewede, danske originaltekster med en mindre tilsætning af ny udenlandsk tænkning i oversættelse.

Det har været en konstant idé, at Kritik med udgangspunkt i litteraturen rækker ud mod andre områder: sociologi, politik, filosofi, naturvidenskab samt de øvrige kunstarter. Det har resulteret i en lang række temanumre, hvor litteraturen belyses i forhold til for eksempel krig, spionage, jura, biologi, velfærd etc. Temanumre er dog ikke gennemgående; ofte er der flere temaer, andre gange består et nummer af blandede artikler. En anden bestræbelse har været at gå på tværs af den øvrige politiske og kulturelle meningsudveksling i Danmark for at indføre nye temaer i – eller andre vinkler på – debatten.

Kritik udkommer fire gange årligt med temaartikler og med fritstående essays, med debatindlæg og polemik samt anmeldelser af aktuel dansk litteratur- og kulturforskning. I hvert nummer er der desuden en redaktionel leder samt ofte fortløbende debatter, replikker og duplikker. Der er 136 sider i hvert nummer. Kritik udgives af Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S., Copenhagen, og støttes af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter.

Redaktion


Ursula Andkjær Olsen, f. 1970.
Forfatter og cand.mag i Musikvidenskab og Filosofi

Elisabeth Friis, f. 1973.
Lektor i litteraturvidenskab  ved Lunds Universitet